TACHOGRAFY W BUSACH

Parlament Europejski postanowił objąć przepisami rozporządzenia 561/2006 transportu pojazdami o dmc od 2,4 do 3,5 t (łącznie z przyczepą lub naczepą).

W myśl zmian zaakceptowanych przez Parlament Europejski w każdym pojeździe, w którym dopuszczalna masa całkowita łącznie z przyczepą lub naczepą przekroczy 2,4 tony w międzynarodowym transporcie rzeczy, musi być zamontowany tachograf cyfrowy. Każdy kierowca będzie musiał posiadać imienną kartę kierowcy, na której zapisywane będą wszystkie aktywności.
W praktyce będzie to oznaczało, że kierowców busów realizujących przewozy międzynarodowe będzie obowiązywał taki sam czas pracy, przerw i odpoczynku, który obecnie dotyczy kierowców ciężarówek.

 

Europosłowie przyjęli ostatnio również zmiany w dwóch rozporządzeniach które obejmują przewozy międzynarodowe pojazdami od 2,4 do 3,5t:

  • Konieczność uzyskania wspólnotowej licencji transportowej przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu nr 1072/2009.
  • Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi mieć odpowiednią zdolność finansową:

"W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że co roku dysponuje kapitałem własnym w wysokości co najmniej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu, 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami, powyżej 3,5 tony oraz 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami, wynoszącej od 2,4 do 3,5 tony. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przewoźnika drogowego transportu rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami, od 2,4 do 3,5 tony wykazują na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że co roku dysponują kapitałem własnym w łącznej wysokości, co najmniej 1 800 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.”Zmiany te zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski, to czy wejdą w życie i kiedy zależy od Rady Unii Europejskiej.

Dodano: 10 kwietnia 2019
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie