UE: POROZUMIENIE WS. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW.

Zgodnie z nowymi założeniami przyjętymi przez Parlament Europejski oraz Radę, delegowanie pracownika nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach okres ten może być przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy.

Przyjęte zmiany mają chronić pracowników oraz zapewnić uczciwą konkurencję.

W trakcie odbywania delegacji pracownicy otrzymywać będą conajmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym kraju, do którego zostali oddelegowani. Pracodawcy, którzy będą delegować pracowników do krajów UE, będą zmuszeni przestrzegać nie tylko przepisów regulujących płacę minimalna, ale też porozumienia branżowe/sektorowe. Pracodawca będzie również zobowiązany do pokrycia kosztów podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania. Warunki zakwaterowania będą musiały być godziwe oraz zgodne z obowiązującymi regulacjami w danym kraju.

Po okresie 12 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach 18 miesięcy) pracownik delegowany będzie mógł nadal podejmować pracę w kraju przyjmującym, jednak w tym momencie będą go obowiązywały przepisy prawa pracy danego kraju, w pełnym jego zakresie.

Nowe założenia mają równiez dotyczyć sektora transportu, jednak do czasu wejścia w życie Pakietu Mobilności oraz regulacji sektorowych, dyrektywa o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym będzie stosowana jak do tej pory. 

Projekt musi zatwierdzić Parlament i Rada.

Dodano: 22 marca 2018
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie