zniesie zakazu ruchu

Data publikacji: 31.03.2021

Słowacja, Włochy, Niemcy oraz Hiszpania znoszą świąteczne zakazy ruchu.

SŁOWACJA

Zwolnienie z zakazu ruchu obowiązuje w dniach 2 i 5 kwietnia 2021. Zwolnienie ma zastosowanie do wszystkich samochodów ciężarowych przyjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej z niektórych krajów sąsiednich, których przeznaczenie (np. siedziba firmy lub miejsce rozładunku) znajduje się na terenie Republiki Słowackiej, poruszających się po autostradach, drogach dla pojazdów mechanicznych, drogach klasy I i drogach ruchu międzynarodowego.

WŁOCHY

Zwolnienie z zakazu ruchu obowiązuje 28.03 oraz od 2 do 6 kwietnia. Zwolnienie dotyczy pojazdów służących do przewozu rzeczy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony poruszających się po drogach pozamiejskich.

NIEMCY

Kraje związkowe zniosły zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta od 1 do 5 kwietnia 2021. Dotyczy to wszystkich rodzajów przewozów i puste przejazdy. Szczegóły przesyłamy w tabeli.

HISZPANIA

Od 26.03 do 5.04.2021 zawieszony zostaje zakaz ruchu pojazdów DCM powyżej 7,5t, pojazdów specjalnych i pojazdów wymagających dodatkowego zezwolenia na poruszanie się. Utrzymane zostają ograniczenia dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych (ADR), a także zakazy na drogach prowincji Nawarra w kierunku Francji i na drodze N-230 w Huesca. Pełna lista objętych zakazami dróg znajduje się tu.