zniesienie zakazu ruchu - 10.06.2020

Data publikacji: 09.06.2020

Minister Infrastruktury podpisał 8 czerwca 2020 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju w dniu 10 czerwca 2020 r.

Oznacza to, zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów w dniu 10 czerwca 2020 r.

Przepis wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed dniem Bożego Ciała, tj. 11 czerwca 2020 r.

Tym samym świąteczny zakaz będzie w Polsce obowiązywał tylko w czwartek, 11 czerwca, w godzinach od 8 do 22.

GITD wydało wczoraj na ten temat oficjalny komunikat.