Przedstawicielstwo

Przedsiębiortswa transportowe wykonujące przewozy na terenie Francji, Holandii oraz Włoch mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela. Do jego kluczowych zadań należy kontakt i reprezentacja w przypadku kontroli oraz przechowywanie niezbędnej dokumentacji. Za …

Płaca minimalna

W wyniku implementacji dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE, w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Norwegia, Włochy, Austria i Holandia wprowadzony został wymóg rozliczania i wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców wykonujących …

Audyty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług? Przewoźnicy drogowi mają nałożony obowiązek stałego utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania firmy, pod kątem respektowania i …

Analiza i ewidencja

Obowiązek analizy czasu pracy kierowców wynika z art. 10 Rozporządzenia WE 561/2006, który to nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli przestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu pracy.

Zmiany …

Szkolenia

Szkolenia są najważniejszą motodą mającą wpłyt na rozwój firmy. Pracodawcy i pracownicy, którzy poddali się szkoleniu zdobywają nową, rzetelną wiedzę lub też rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z posiadanymi umiejętnościami. Naturalną koleją …