płaca minimalna

CZY WIESZ, ŻE...

W wyniku implementacji dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE, w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Norwegia, Włochy, Austria i Holandia wprowadzony został wymóg rozliczania i wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców wykonujących przewozy na terenie danego kraju. Jest to prawnie ustalony najniższy poziom wynagrodzenia określany corocznie w postaci stawki godzinowej (umowa zlecenie) lub minimalnej kwoty w wymiarze czasowym jednego miesiąca. W razie braku przestrzegania owych przepisów firmy narażone są na liczne kary i sankcje. 

Z tegoż względu, wychodząc naprzeciwko potrzebom naszych klientów, oferujemy rozliczenia dla firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi, wykonujemy wyliczenia zagranicznych płac minimalnych, które są wymagane w przypadku kontroli w krajach takich jak:

  • Austria
  • Belgia
  • Dania
  • Finlandia
  • Francja
  • Holandia
  • Niemcy
  • Norwegia
  • Włochy

Aby mieć możliwość rozliczenia na terenie danego kraju, potrzebne są takie informacje jak: czas pracy kierowcy, wjazd oraz wyjazd z terytorium danego państwa oraz godziny nadliczbowe. Zestawienia generowane są na podstawie kart drogowych lub danych z GPS. Nasz zespół pomaga firmom transportowym zastosować się do warunków ustalonych w danym kraju oraz przygotować dokumentację.