szkolenia

CZY WIESZ, ŻE...

Szkolenia są najważniejszą motodą mającą wpłyt na rozwój firmy. Pracodawcy i pracownicy, którzy poddali się szkoleniu zdobywają nową, rzetelną wiedzę lub też rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z posiadanymi umiejętnościami. Naturalną koleją rzeczy jest wdrażanie zdobytych kwalifikacji podczas pracy, co ma bezpośredni wpływ na czerpane zyski z prowadzonej działalności. Kierowca, który dobrze zna przepisy i swoje prawa na drodze nie generuje kar/mandatów dla firmy, jak i dla samego siebie, co przekłada się na pozytywne morale w firmie. Przeszkoleni pracownicy potrafią sprostać wymogom związanym z daną pracą. Dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza potrafi znacząco podnieść efektywność pracy. Szkolenia pozytywnie wspierają utożsamianie się pracownika z firmą, pozwalają lepiej zrozumieć cele oraz misje przedsiębiorstwa. 

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY

Zredukowanie do minimum mandatów nałożonych z powodu niewiedzy kierowców.

 Pewność, że zdobyta wiedza jest rzetelna i poparta przepisami. 

 Weryfikacja wiedzy posiadanej przez kierowców lub innych pracowników związanych z transportem.

 Poczucie bezpieczeństwa oraz pewność pracownika, że firma dba o niego i jego rozwój.

 Wzrost efektyności firmy, co prowadzi do zwiększenia zysków.

1. Kompleksowe szkolenia BHP.

Przeprowadzimy szkolenie wstępne dla Państwa pracowników zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004r.

Zapewnimy właściwe przeszkolenie pracowników podczas obowiązkowego szkolenia okresowego zgodnie z wymogami określonymi do danego stanowiska pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004r.

Powierzając nam obsługę swojej firmy minimalizują Państwo ryzyko kontroli oraz ewentualnych kar, które wynoszą od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

2. Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców.

Prowadzimy szkolenie z zakresu przepisów Ustawy o Czasie Pracy Kierowców oraz Dyrektywy (WE) nr 561/2006. Szkolenie jest dedykowane kierowcom. dyspozytorom, planistom i właścicielom firm transportowych. Uczestnicy szkolenia otrzymują od Nas materiały szkoleniowe oraz Certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający zdobytą wiedzę. 

3. Szkolenie z obsługi tachografów.

 Przybliżymy kierowcom obsługę tachografu cyfrowego oraz analogowego wraz z wszystkimi jego funkcjami.

 Pokażemy jak poprawnie zrobić wpis manualny, wpis o rozpoczęciu/zakończeniu dnia pracy.

 Nauczymy jak poprawnie opisywać wykresówkę i jak jej używać.

 Przeszkolimy z zakresu sczytywania tachografu i karty kierowcy.

 

Powyższe kwestie są często pomijane przez kierowców, co w rezultacie prowadzi do otrzymania mandatu w wysokoći od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W niektórych przypadkach stwierdzenia przez Inspektora dużych zaniedbań kierowcy, kontrolujący ubiega się o wszczęcie kontroli w firmie.