PŁACA MINIMALNA 2023 – zmiany od 1 lipca!

Tachoinfo przypomina! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023

  • Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł brutto.
  • Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł brutto.

Przypominamy, iż w skład wynagrodzenia minimalnego nie wchodzą m.in

Dodatek za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Klientów zainteresowanych przygotowaniem aneksów do umów przez naszą firmę prosimy o kontakt mailowy.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU202200…/O/D20221952.pdf…

Masz pytania dotyczące kadr w firmie transportowej? 
Zadzwoń:

tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
lub napisz:
biuro@tachoinfo.pl