PŁACA MINIMALNA 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024

Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł brutto.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł brutto.

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł brutto.

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł brutto.

Przypominamy, iż w skład wynagrodzenia minimalnego nie wchodzą m.in

Dodatek za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku 2024 (według projektu) ma wynosić 7824 zł.

Klientów zainteresowanych przygotowaniem aneksów dla pracowników lub kompleksowym wsparciem w zakresie kadr i płac kierowców oraz pracowników administracyjnych, zapraszamy do kontaktu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/min-stawka-godzinowa-2024

Zadzwoń lub napisz!
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@tachoinfo.pl