Płaca minimalna- BELGIA

Witam,

Stanowisko belgijskich służb zostało zmienione w odniesieniu do płacy minimalnej w sektorze transportowym.

Ze wstępnej analizy wynika, iż płac? minimaln? objęty jest transport międzynarodowy oraz kabotaż, a  obowi?zkiem zgłaszania objęty jest tylko kabotaż na terenie Belgii.

Wymogi, które trzeba spełnić:

– zgłoszenie w systemie LIMOSA każdej operacji kabotażowej na terenie Belgii

W przypadku transportu  międzynarodowego nie trzeba zgłaszać oddelegowania.

Dokumentacja w pojeździe:

1. zgłoszenie z systemu LIMOSA ( L1) w przypadku kabotażu

2. dokument tożsamości uprawniaj?cy do poruszania się po terenie Belgii( dowód osobisty, paszport)

3. dla osób nie będ?cych obywatelami UE – Wizę

4. druk a1

5. umowa o pracę – nie wymagana, ale zalecana

6. pasek wynagrodzeń – nie wymagany, ale zalecany