Płaca minimalna w 2018 roku

Rada Ministrów przyjęła przedstawion? przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2018.

W 2018 roku wynagrodzenie minimalne ma wynosić:

  • 2080 zł brutto – wynagrodzenie za pracę
  • 13,50 zł brutto – minimalna stawka godzinowa

Do dnia 15 września 2016 roku rada ministrów podejmie ostateczn? decyzję.