Początkowo brak kar za brak opłaty e-TOLL

Rz?d postanowił tymczasowo zrezygnować z kar, zamiast tego stosuj?c przede wszystkim pouczenia.

O sprawie poinformował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wraz z oficjalnym listem od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można w nim między innymi przeczytać, iż „kontrole prawidłowości uiszczania opłat […] będę odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu.”

W sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kieruj?cych stosowane będ? pouczenia. Natomiast w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wył?czeniem braku rejestracji w e-TOLL, w pierwszej kolejności inspektorzy skorzystaj? z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odst?pienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Dokładne ramy czasowe niestety nie zostały podane i nie wiadomo jak długo będzie obowi?zywał powyższy wyj?tek.

Równocześnie KAS przypomina, że “w przypadku awarii urz?dzenia GPS użytkownik będzie mógł opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działaj?cego urz?dzenia GPS po zadeklarowaniu trasy przejazdu”.

Jeśli zaś chodzi o uiszczanie opłat za przejazd, to “dodatkowo wprowadzono możliwość uiszczenia brakuj?cej opłaty w terminie 3 dni, jeśli skończyły się środki na koncie przedpłaconym”.

Pełna treść listu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.