POLSKA: Deficyt kierowców zawodowych.

Jak co roku, resort rodziny i pracy przeprowadził badania, które miały zweryfikować zapotrzebowania na pracowników poszczególnych zawodów. „Barometr zawodów” ukazuje jasno: transport jest wśród branż, które będ? się borykać z problemami kadrowymi. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że deficyt pracowników dotknie w największym stropniu takie branże jak: gastronomia, budownictwo, przetwórstwo, opieka zdrowotna oraz transport i spedycja. Przyczyn trudności w znalezieniu pracowników Ministerstwo doszukuje się w:

  • niskie wynagrodzenia,
  • trudne warunki pracy,
  • nieatrakcyjne oferty,
  • odległy dojazd do miejsca pracy,
  • utrata kwalifikacji,
  • za małe doświadczenie zawodowe,
  • przerwana edukacja w zawodzie.

Na „Barometrze zawodów” możemy zauważyć, że na tle całego kraju nie ma ani jednego powiatu, w którym byłaby nadwyżka osób z kwalifikacjami na kierowcę zawodowego. 

DWIE STRONY MEDALU…

Z jednej strony taki deficyt to wspaniała wiadomość dla samych kierowców, ponieważ nie będ? mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem dobrej pracy.

Z drugiej jednak strony takie problemy z zatrudnianiem siły roboczej może bezpośrednio doprowadzić do ograniczenia rozwoju polskich firm, zwłaszcza transportowych.

Źródło : www.barometrzawodow.pl