POLSKA: Konieczność weryfikacji danych w CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy założyli działalność transportow? przed 2012 r. musz? zweryfikować, czy CEIDG posiada ich PESEL.
Jak nakazuje ustawa nowelizuj?ca ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca w ci?gu 30 miesięcy musi uzupełnić swoje dane o nr PESEL.

TERMIN AKTUALIZACJI DANYCH MIJA 19 MAJA 2018 r.

W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w CEIDG, np. zmiany adresu, dodanie PKD, nie trzeba nic weryfikować, ponieważ w takim przypadku CEIDG posiada już Państwa PESEL. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokonało już aktualizacji kilkuset firm, o ile możliwe było ustalenie nr PESEL, np. na podstawie NIP i REGON.