POLSKA: Nowe warunki wydawania świadectwa kierowcy.

W dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2018 r. wchodz? w życie nowe zasady wydawania świadectw kierowców.

Świadectwo kierowcy jest dokumentem niezbędnym do zatrudnienia kierowcy spoza Unii Europejskiej w transporcie międzynarodowym.

Jak było?
Aby uzyskać świadectwo kierowcy, wystarczyło złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzenia szkolenia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, uzyskanego przez kierowcę na terenie Unii Europejskiej. Kopia dokumentów nie była wymagana.

Jak będzie?
Aby uzyskać świadectwo kierowcy konieczne będzie przedstawienie kopii:

  • świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
  • zaświadczenia lekarskiego oraz psychologicznego.

GITD tłumaczy zaistniałe zmiany nieprawidłowościami w spełnianiu wcześniejszych wymogów wykrytymi podczas licznych kontroli.

 

Uwaga!
W przypadku nie spełnienia warunków lub podaniu nieprawdziwych informacji podczas składania wniosku o wydanie świadectwa kierowcy, GITD będzie cofało świadectwo kierowcy oraz zawieszało wydawanie kolejnych świadectw na okres roku!