POLSKA: Od października możliwa jazda bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

Minister Cyfryzacji, Pan Marek Górski wydał rozporz?dzenie, według którego kierowcy od dnia 1 października 2018 r. nie będ? już musieli okazywać w czasie kontroli takich dokumentów jak dowód rejestracyjny, czy ważna polisa OC.

Do tego czasu trzeba pamietać o zabraniu ze sob? w drogę kompletu wymaganych dokumentów, w przeciwnym razie należy liczyć się z mandatem.

W Ministerswie Cyfryzacji trwaj? obecnie prace nad zniesieniem obowi?zku posiadania przy sobie także prawa jazdy.