POLSKA: Opłata jakościowa – pobierana podczas badania technicznego.

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o Prawie o ruchu drogowym, wg którego będzie pobierana nowa opłata w wysokości 4 zł od każdego badania technicznego przeprowadzanego na stacji kontroli pojazdów. Opłatę wnosił będzie własciciel pojazdu. 

Nowelizacja zawiera również wprowadzenie kar finansowych za badanie techniczne wykonanie 45 dni po terminie. Opłata za badanie techniczne wykonane po terminie będzie dodatkowo o 60% wyższa. 

Za zmiany w ustawie odpowiedzialna jest europejska dyrektywa 2014/45/UE, która traktuje o okresowych badaniach przydatności do ruchu drogowego pojazdów spalinowych i przyczep.

Nowe przepisy maj? wejść w życie we wrześniu 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że nowa opłata nie powinna mieć wpływu na wzrost ceny za badanie techniczne.