POLSKA: Umowa zlecenie pod znakiem zapytania.

W dniu 14 marca 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła pracę nad dwoma projektami: Kodeksu zbiorowego prawa pracy oraz Kodeksu pracy.

Zaproponowano stosowanie kilku rodzajów umów o pracę, do tej pory nie widniej?cych w polskim prawie pracy, m. in. umowę o pracę dorywcz?, umowę o pracę sezonow?, umowę o pracę „nieetatow?”. W zwi?zku z tym umowy zlecenia maj? zostać ograniczone. Co ciekawe, zaproponowano również 26 dni urlopu dla każdego, niezależnie od stażu. Komisja Kodyfikacyjna uznała też, że nie ma powodu do zmian w kwestii urlopów na ż?danie. 

Marcin Zieleniecki, Wiceminister Rodziny i Pracy poinformował, że przedstawione projekty nie s? projektami ustaw, lecz „s? to propozycje ekspertów prawa pracy, którzy przez 18 miesięcy bardzo intensywnie pracowali”. O dalszych losach projektów komisji decydować będzie Pani Elżbieta Rafalska, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.