POLSKA: Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym zatwierdzone.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Senat zatwierdził zmiany w Ustawie o transporcie drogowym oraz now? ustawę o tachografach.

Planowane zmiany uderz? w przewoźników, osoby zarz?dzaj?ce transportem oraz w kierowców. Do długiej listy naruszeń karanych mandatami doł?cz?, m.in. przekroczenie 10 godzin pracy w porze nocnej, czy brak wpisu o kraju i godzinie rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy w tachografie cyfrowym. Zostały również ustalone wymagania co do montażu nowych inteligentnych tachografów.

Do wejścia w życie nowych ustaw i poprawek potrzeba już tylko rozpatrzenia przez Sejm aktów prawnych wraz z poprawkami, ponieważ s? to poprawki małego kalibru nie powinno to opóźnić procesu legislacyjnego. Po przyjęciu poprawek przez Sejm, Marszałek Sejmu przedstawi ustawy Prezydentowi RP, który będzie miał 21 dni na ich podpisanie. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, Prezes Rady Ministrów ogłasza ustawę oraz poblikację w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w ustawach zaczn? obowi?zywać 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, możliwe, że jeszcze w sierpniu 2018 r.