POLSKA: Zmiany w Ustawie o transporcie od września.

W taryfikatorze pojawiły się, m.in. nowe kary za takie przewinienia jak:

  • brak wpisu o godzinie oraz kraju rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy (w ci?gu bież?cego dnia oraz poprzednich 28 dni, za każdy dzień) : 100 zł,
  • powyżej 10 godzin pracy, gdy praca w nocy – (od 1 do 3 godzin) 50 zł , (za każd? rozpoczęta godzinę od 3 godziny) 100 zł.

Szczegóły zmian w ustawie o transporcie wraz z obowi?zuj?cym taryfikatorem znajd? Państwo TUTAJ.

Szczegóły ustawy o tachografach znajd? Państwo TUTAJ.

Przepisy wchodz? w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, tj. 3 września 2018 r.