Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0”. – poniżej zebraliśmy kilka najważniejszych zmian, które obowiązują od 1.07 br.
• Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%,
Dodano likwidację ulgi dla klasy średniej od lipca 2022,
• Dodano możliwość odliczenia części składek zdrowotnych na podatku liniowym PIT-5L oraz na ryczałcie,
• Dodano możliwość powrotu na skalę podatkową PIT-5 w ciągu roku dla osób prowadzących rozliczenie według ewidencji przychodów – ryczałtu,
• Dodano możliwość powrotu na skalę podatkową PIT-5 w ciągu roku dla osób prowadzących rozliczenie według podatku liniowego PIT-5L,
• Dodano możliwość skorzystania z 1/12, 1/24 lub 1/36 ulgi podatkowej dla pracowników (do wykorzystania od stycznia 2023)
• Obniżono ulgę podatkową z 425 zł do 300 zł m-cznie.