Portal Klienta w ramach systemu informatycznego iBTM

Przedsiębiorco to dla Ciebie ważne!

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego poinformowało, że 27 listopada udostępniono nowy Portal Klienta w ramach systemu informatycznego iBTM, wspierający działalność biura.

Za pośrednictwem Portalu Klienta możliwe jest składanie wniosków dotyczących:

a) wydania świadectwa kierowcy;

b) udzielenia licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

c) udzielenia licencji wspólnotowej;

d) przedłużenia ważności licencji wspólnotowej;

e) wydania dodatkowych wypisów z licencji;

f) wydania zezwolenia zagranicznego;

g) uzyskania informacji dotyczącej wymiany taboru/zmiany nr rej./zmiany prawa dysponowania.

Portal Klienta umożliwia również obsługę organizacji zrzeszających przewoźników (stowarzyszeń) w zakresie:

a) wydawania zezwoleń zagranicznych w zakresie przyjmowania i zwracania blankietów;

b) przypisywania blankietów do przedsiębiorcy poprzez Portal Klienta.

Poniżej link do źródła, a w nim do broszury informacyjnej dla przedsiębiorców z instrukcją do Portalu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym rozwiązaniem.

źródło: https://www.gov.pl/web/gitd/komunikat-872023