PORTUGALIA: Aktualizacja płacy minimalnej.

Jak informowaliśmy Państwa w styczniu – Portugalia wprowadziła płacę minimaln?, dzisiaj możemy potwierdzić wymogi, które wcześniej nie były oficjalne.


Kiedy obowi?zuje?
Płaca minimalna w Portugalii obowi?zuje tylko w przypadku kabotażu.
Tranzyt, transport międzynarodowy towarów i osób nie podlega płacy minimalnej.

Zgłoszenie kierowców.
Każda operacja kabotażowa będzie musiała zostać zgłoszona.
Formularz należy pobrać Z TEJ STRONY.
Uzupełniony formularz należy wysłać na adres : destacamento@act.gov.pt
* w przypadku transportu, jako miejsce wykonywania pracy można wskazać pojazd, którym kierowca wykonuje transport.

Przedstawiciel.
Jak informuje portugalska Inspekcja Pracy, przedstawicielem przedsiębiorcy może być sam kierowca, o ile będzie posiadał przy sobie wymagane dokumenty.
 

Dokumentacja.
Pracodawca przez rok od momentu zakończenia delegacji musi przechowywać:

  • umowę o pracę,
  • odcinki wypłaty,
  • ewidencję czasu pracy pracownika,
  • dowód wypłaty wynagrodzenia.* wyżej wymienione dokumenty musz? być dostępne na ż?danie ACT podczas oddelegowania oraz być przedstawione w języku portugalskim lub z uwierzytelnionym tłumaczeniem.

Wynagrodzenie.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Portugalii obecnie wynosi 580 euro. Obowi?zkowe dodatki do wynagrodzenia:

  • 25% dodatku za pracę w porze nocnej,
  • dodatek za nadgodziny – 25% za pierwsz? godzinę i 37,5% za kolejne godziny.
  • 50% dodatku za każd? godzinę pracy w cotygodniowym dniu odpoczynku (niedziela lub inny dzień).

* powyższe stawki obowi?zuj? w przypadku, gdy w układzie zbiorowym nie wskazano innych kwot.