Portugalia COVID-19 – nowe wytyczne

Portugalski rz?d wprowadził w kraju lockdown.

Aby kierowcy mogli przemieszczać się po kraju musz?, mieć specjalny certyfikat uprawniaj?cy do przemieszczania się.

Dokument ten musi być wypełniony i podpisany przez pracodawcę.

Nie jest konieczne, by przy każdej podróży wypełniać dokument. Wystarczy jeden egzemplarz dla kierowcy.