Portugalia – ograniczenia

Portugalski rz?d wprowadził zakaz przemieszczania się między gminami na terenie całego kraju od 30.10.2020 do 3.11.2020 6:00.

Osoby wykonuj?ce transport drogowy towarów s? zwolnione z tego ograniczenia, jednak musz? mieć przy sobie oświadczenie uzupełnione przez pracodawcę.