Procedura zwrotu świadectwa kierowcy – ważna informacja!

Przedsiębiorco, to dla Ciebie ważne!


Ważna informacja dotycząca procedury zwrotu świadectwa kierowcy.

Zatrudniając kierowcę, który jest obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej, pracodawca ma obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), aby pracownikowi wydano świadectwo kierowcy.
Świadectwo wydawane jest terminowo i wygasa m.in., w przypadku ustania stosunku pracy czy niepodjęcia pracy przez kierowcę.

W celu usprawnienia komunikacji w związku ze zwracaniem tego dokumentu GITD udostępniło wzór zrzeczenia się świadectwa kierowcy, który należy razem z blankietem A i B dostarczyć do Głównego Inspektoratu Transportu drogowego w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub niepodjęcia pracy przez kierowcę.

Link do wzoru wraz z adresem do wysyłki można znaleźć na stronie : https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-dotyczaca-zwrotu-lub-zrzeczenie-sie-swiadectwa-kierowcy

Masz więcej pytań na ten temat?
Zadzwoń lub napisz!
☎tel. (58) 58 58 584
📞tel. 533 091 190
📧biuro@tachoinfo.pl

Ważna informacja dotycząca procedury zwrotu świadectwa kierowcy. tachoinfo pakiet mobilnosci