Projekt ustawy o delegowaniu przyjęty przez Radę Ministrów!

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Ustawa określa głównie zasady:

  • delegowania kierowców w transporcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym;
  • współpracy między ITD a PIP w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • konieczności zgłaszania delegowanego kierowcy do systemu połączonego z systemem IMI przez przewoźników z innych państw UE, oraz do Państwowej Inspekcji Pracy – przez przewoźników spoza UE.

Ponadto Ustawa wprowadza szereg przepisów zmieniających, regulujących kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, m.in. w Ustawie o czasie pracy kierowców oraz Ustawie o podatku dochodowym.

Uproszczony ma zostać system naliczania wynagrodzenia kierowców w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS oraz podatku PIT.

  • pomniejszenie podstawy opodatkowania ma wynosić 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą;
  • pomniejszenie podstawy składek ZUS o 60e za każdy dzień pobytu za granicą, powyżej przychodu stanowiącego przeciętne wynagrodzenie;
  • możliwość wypłaty wynagrodzenia w dwóch ratach.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości.
Zadzwoń:
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
lub napisz:
biuro@localhost:8888