Przed nami kolejny etap wprowadzania zmian w związku z PAKIETEM MOBILNOŚCI !

 Tachoinfo przypomina!

Przed nami kolejny etap wprowadzania zmian w związku z PAKIETEM MOBILNOŚCI !

PRZYPOMINAMY O:

  • obowiązku posiadania bazy eksploatacyjnej dla 1/3 floty pojazdów.


    Do 15 stycznia 2023 roku, każdy przewoźnik posiadający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022, ma obowiązek zgłoszenia adresu bazy eksploatacyjnej, która będzie wyposażona co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  • konieczności przedkładania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców.

Do 31 marca roku następnego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi , który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców , na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Poniżej przekazujemy link do ustawy, gdzie w art. 5 ust. 2c znajdą Państwo informacje o konieczności spełnienia wymogu odpowiedniej bazy eksploatacyjnej, a w art. 7a ust. 8 więcej informacji o nowym obowiązku corocznego raportowania.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf

Zachęcamy do kontaktu! Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i pomożemy w kwestiach formalnych.

 

Skontaktuj się z Nami:

tel.: 533 091 190

te.: +48 58 58 58 584

marketing@localhost:8888