Przedstawiciel Holandia

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Niderlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia z dniem 1 marca 2020 roku wprowadzone zostaj? obowi?zkowe, elektroniczne oddelegowania kierowców do pracy w Holandii.

Do wykonania zgłoszeń niezbędne jest posiadanie przedstawiciela na terenie Holandii. 
Teoretycznie może nim być sam kierowca, w praktyce należy podać dokładny adres przebywania przedstawiciela na terenie Holandii przez cały okres trwania oddelegowania.

W zwi?zku z powyższym oferujemy przedstawicielstwo na terenie Holandii oraz możliwość wykonywania zgłoszeń w Państwa imieniu.

Zgłoszenia obejmuj? zarówno pracowników jak i właścicieli firm, którzy wykonuj? przewozy osobiście.
Oddelegowania dla kierowców w sektorze transportu drogowego towarów będ? wykonywane na okres 1 roku, za wyj?tkiem: 
– cudzoziemcy – tylko na czas trwania pozwolenia na pracę (jeśli jest krótsze niż rok), 
– zaświadczenie A1 – tylko na okres ważności (jeśli jest krótsze niż rok),
– zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu który zostanie przypisany kierowcy w zgłoszeniu.

* zgłoszenia nie obowi?zuj? w transporcie drogowym osób


Firmy chc?ce nawi?zać współpracę w tym zakresie proszone s? o kontakt pod numerem 535 804 947 lub mailowo na adres biuro@localhost:8888.