Przewoźniku to dla Ciebie ważne! Pojemność zbiorników paliwa w jednostce transportowej, a ADR.

Zgodnie z 1.1.3.3. Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojemność całkowita zbiorników stałych nie powinna przekraczać 1500litrów na jednostkę transportową, a pojemność zbiornika zamocowanego na przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych za wykonywanie przewozu pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w przepisach ADR dla jednostki transportowej w rozumieniu tych przepisów przewiduje karę 2000 zł.

Szczególną uwagę na ten zapis powinni zwrócić przewoźnicy wykonujący transport zespołem pojazdów składającym się z ciągnika siodłowego oraz naczepy typu chłodnia, posiadającej odrębny zbiornik paliwa. Przykładowo ciągnik siodłowy posiada dwa fabrycznie zamontowane zbiorniki, jeden o pojemności 550 litrów, drugi o pojemności 710 litrów – co łącznie daje 1260 litrów. Jednak gdy do zestawu dołączymy naczepę z osobnym zbiornikiem 245 litrów, sumarycznie otrzymujemy wartość 1505 litrów. Mimo, że każdy zbiornik został zamontowany fabrycznie, przewoźnik jest narażony na otrzymanie kary w wysokości 2000 zł.