Przyszłość transportu lekkiego.

Zagadnienia związane z przyszłością lekkiego transportu w Parlamencie Europejskim budzą wiele kontrowersji.


Ostatnio słyszymy o pomysłach dotyczących regulacji związanych z utworzeniem nowej kategorii prawa jazdy B+.
Ta kategoria miałaby obejmować kierowców pojazdów o masie między 1,8 a 3,5 tony. To nie wszystko – pojawił się także pomysł rozszerzenia obowiązku kwalifikacji wstępnych dla kierowców z tej kategorii.
Obecnie kwalifikacja jest obowiązkowa jedynie dla kierowców z kategorii C i D. Organizacje europejskie sugerują, że warto rozważyć ich wprowadzenie także dla kierowców kategorii B (w przyszłości być może B+) używających pojazdów w ramach pracy zawodowej. Pojawiają się także pomysły szkoleń z zakresu wykonywania manewrów pojazdem, planowania tras, zabezpieczania ładunku oraz zasad bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku.
Proponowane zmiany (obecnie w fazie projektu) mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Popierają je wyniki badań, które wskazują na zwiększoną liczbę wypadków z udziałem lekkich samochodów użytkowych, w tym niestety także tych tragicznych.