Roczne sprawozdanie ADR

Przypominamy o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania ADR do dnia 28.02!

Obowiązkiem tym objęci są przewoźnicy, załadowcy, rozładowujący oraz pakujący i rozwlekający (napełniający cysterny) towary niebezpieczne, które nie są wyłączone z obowiązujących przepisów.

Roczne sprawozdanie ADR może przygotować tylko uprawniony do tego doradca zajmujący się bezpieczeństwem w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Termin złożenia sprawozdania został określony w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych i został wyznaczony na dzień 28.02. Ustawodawca przewidział także kary finansowe za brak złożenia sprawozdania w terminie. Jeśli od daty, do której należy złożyć dokumenty minie więcej niż 3 miesiące – kara może sięgać aż 5000 zł.

Przypominamy, że przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania kopii sprawozdania ADR przez okres 5 lat.

Poniżej rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001227/O/D20221227.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z Naszym wcześniejszym wpisem na temat przewozów towarów niebezpiecznych:
https://tachoinfo.pl/start/adr/

Jeśli szukają Państwo doradcy ADR, potrzebują wsparcia, konsultacji w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych – zapraszamy do współpracy w tym zakresie!

Zapraszamy do współpracy.

Zadzwoń lub napisz!

tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@tachoinfo.pl