Rumunia Covid – aktualizacja

Tachoinfo informuje!

Od dnia 10.12 br. Polska jest na tzw. Rumuńskiej czerwonej liście. Oznacza to, że osoby podróżuj?ce w tym kierunku zwolnione s? z kwarantanny, tylko jeżeli:

– s? to kierowcy zawodowi samochodów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony lub autobusów powyżej 9 miejsc siedz?cych, realizuj?cych obowi?zki zawodowe, a także legitymuj?cy się negatywnym wynikiem testu PCR, który został wykonany w ci?gu ostatnich 72 h przed przekroczeniem granicy; 
– podróżuj?cy posiadaj? zaświadczenie o tym, że s? zaszczepieni (maj? Unijny Certyfikat COVID), który obowi?zuje minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki;
-osoby, które maj? zaświadczenie o tym, że przebyły COVID19 w przeci?gu ostatnich 180 dni i minęło przynajmniej 14 dni od wykonania ostatniego pozytywnego testu;
– wszyscy powyżej 16 roku życia posiadaj?cy negatywny wynik testu PCR , który został wykonany w ci?gu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumuni (przy pobycie w Rumunii trwaj?cym maksymalnie 72h, jeśli pobyt jest dłuższy, należy to zgłosić odpowiednim służbom i rozpocz?ć 14-dniow? kwarantannę).


B?dź z nami na bież?co!
Polub nas także na FB!