Sankcje za brak zgłoszeń w systemie RO e-Transport.

Przewoźniku, to dla Ciebie ważne!


Przewoźnik, który będzie wykonywał transport na terytorium Rumunii, musi otrzymać od firmy zlecającej transport
drogowy – kod UIT. Jest to numer identyfikacyjny dla przewożonych towarów.

Przewoźnik ma obowiązek przekazać go w formie papierowej lub elektronicznej kierowcy za nim ten przekroczy granice Rumunii. Ponadto musi poinformować odbiorcę towaru o numerach rejestracyjnych pojazdu / naczepy oraz nazwie przejścia granicznego, na którym pojazd będzie wjeżdżał do tego kraju. W przypadku wykonywania eksportu kierowca musi posiadać kod UIT przed wyjazdem z miejsca załadunku.

Dostęp do systemu RO e-Transport ma tylko firma, która jest zarejestrowana w Rumunii. Oznacza to, że to na firmie zlecającej transport spoczywa obowiązek złożenia deklaracji o nadanie kodu UIT i przekazanie go przewoźnikowi.

Kierowca jest zobligowany do uruchamiania urządzenia pozycjonującego przed wjazdem na terytorium Rumunii i okazywania na żądanie służb kontrolujących dokumentów potwierdzających zezwolenie razem z kodem UIT na transport w tym kraju.


Nowe przepisy przewidują wysokie grzywny i kary dla dostawców i odbiorców za brak zgłoszenia w systemie RO e-Transport.

Grzywna może być nakładana w wysokości od 20 do 100 tysięcy RON.
Dodatkowo Rumuński rząd przewidział kary w postaci konfiskaty niezgłoszonych towarów. Wiąże się to z kolejnymi problemami nie tylko dla przewoźników, ale i też dla innych osób odpowiedzialnych za transport.

Kara może być nałożona, jeżeli kierowca:

  • nie włączy lub nie wyłączy urządzenia pozycjonującego w odpowiednim momencie,
  • nie przedstawi dokumentów transportowych towarów monitorowanych przez system RO e-Transport, wraz z kodem UIT, na żądanie rumuńskiego urzędu skarbowego (ANAF), rumuńskiego organu celnego lub policji.

Za naruszenia powyższych obowiązków grozi grzywna w wysokości  nawet od 5 do 10 tysięcy RON.


Masz więcej pytań na ten temat?
Zadzwoń lub napisz!
☎tel. (58) 58 58 584
📞tel. 533 091 190
📧biuro@tachoinfo.pl

Od 1 lipca 2024 roku za brak zgłoszenia w Rumuńskim systemie RO e-transport dla towarów w ruchu międzynarodowym obowiązują sankcje karne, które dotyczą wszystkich przewozów z krajów Unii Europejskiej i poza UE.