SENT : Nowe wytyczne w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu.

Przewoźnicy zajmuj?cy się przewozem towarów objętych systemem SENT od 1 października 2018 r. musz? wyposażyć pojazd w urz?dzenie przesyłaj?ce dane geolokalizacyjne (GPS).

Dwie możliwości spełnienia warunku:

  • smartfon/tablet z zainstalowan? aplikacj? SENT GEO*,
  • zewnętrzny system lokalizacji (GPS).

*bezpłatna aplikacja do pobrania w sklepie Google Play (Android) lub Apple Store (IOS).

Obowi?zki przewoźnika:

Wyposażyć pojazd w urz?dzenie przesyłaj?ce dane geolokalizacyjne oraz zadbanie o ci?głe przekazywanie danych podczas trasy przewozu.

Obowi?zki kierowcy:

Uruchomienie lokalizatora (aplikacji) przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub w chwili wjazdu do Polski. Wył?czenie lokalizatora nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru lub wyjazdu z Polski.

Kary w razie nie spełnienia warunków*:

  • przewoźnik – 10.000 zł,
  • kierowca – od 5.000 do 7.500 zł.

*kary nie będ? stosowane do dnia 31.12.2018 r.

Więcej informacji znajd? Państwo na Platformie PUESC –> https://puesc.gov.pl/e-przewoz