SIPSI : Opłata 40 € za delegowanie pracownika odłożona w czasie.

Dekretem nr 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r. Francja wprowadziła opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania faktu delegowania pracowników do pracy na terenie Francji (SIPSI). Opłata ta miała wynosić 40 € od każdego pracownika – a nie od deklaracji, jak wcześniej spekulowano.

Pomimo tego obowi?zku, francuskie Ministerstwo Pracy wydało oficjalny komunikat, w którym poinformowało, że zarówno z przyczyn technicznych, jak i prawnych, podatek od SIPSI nie zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.

Obowi?zek uiszczenia opłaty za złożenie deklaracji oddelegowania w portalu SIPSI wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu aktu wykonawczego do dekretu nr 2017-751.

Na ten czas nie jest znana data wprowadzenia aktu wykonawczego do owego dekretu.