Słowacja – zamknięcie 10 przejść

Od 15 lutego 2021 zamknięte dla ruchu osobowego i towarowego zostan? następuj?ce polsko-słowackie przejścia graniczne:

– Radoszyce-Palota
– Ożenna-Nižná Polianka
– Muszynka-Kurov
– Leluchów-Čirč
– Szczawnica-Lesnica
– Niedzica-Lysá nad Dunajcom
– Łysa Polana-Tatranská Javorina
– Chochołów-Suchá Hora
– Winiarczykówka-Bobrov
– Ujsoły-Novot’

Od Środy 17 lutego ma być wprowadzona obowi?zkowa kwarantanna dla osób przekraczaj?cych granicę, jednak kierowcy ciężarówek s? zwolnieni z tego obowi?zku.