Słowacja – zaświadczenie

Rz?d słowacki wprowadził konieczność obycia kwarantanny i wykonania testu w wypadku przyjazdu na teren Słowacji.

Z tego obowi?zku s? zwolnieni zawodowi kierowcy towarów i osób jednak musz? mieć przy sobie wypełnion? przez pracodawcę deklarację.