ADR

W przypadku przewozów towarów niebezpiecznych należy wyznaczyć doradcę ADR oraz dokonać rocznego sprawozdania.


Pewność wykonywania przewozu transportu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR.
Pewność poprawnie wykonanego sprawozdania.
Eliminacja ryzyka nałożenia kar za przewóz niezgodny z przepisami. 
Profesjonalna obsługa.

1. Szkolenia.

Prowadzimy szkolenia dokształcające oraz doskonalące dla kierowców zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych.

2. Raporty powypadkowe.

Jeżeli doszło do: uwolnienia  towarów niebezpiecznych lub istnieje bezpośrednie zagrożenie takim uwolnieniem, zranienia osób, szkody materialnej lub gdy konieczne było zaangażowanie właściwych władz wystepuje konieczność sporządzenia raportu powypadkowego. Raport sporządzić powinien Doradca ADR.

3. Plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinni przyjąć i wdrożyć do stosowania plan ochrony towarów niebezpiecznych. Zakres planu ochrony powinien zostać uzgodniony z Doradcą ADR.

4. Sporządzanie rocznych sprawozdań.

Obowiązek zdawania rocznego sprawozdania ADR dotyczy: przewoźnika, ładującego/rozładowującego/pakującego i rozlewającego (napełniającego cysterny) towary niebezpieczne, nie podlegające wyłączeniu spod przepisów.

5. Doradztwo z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Konwencja ADR związana jest z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Reguluje ona zasady postępowania podczas wykonywania przewozów oraz nakłada konkretne wymagania na organizatorów takiego transportu. Przewożone substancje niebezpieczne stanowią duże zagrożenie dla samego kierowcy, jak i dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, czy też dla środowiska. W związku z tym zagrożeniem każdy pracownik związany z transportem towarów niebezpiecznych ma obowiązek zdobyć uprawnienia ADR, aby owe zagrożenie zredukować do minimum. Jednym z warunków tej konwencji jest przydzielenie Doradcy ADR w przedsiębiorstwie.

6. Doradztwo w zakresie wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Dołożymy wszelkich starań, aby informować Państwa w jaki sposób pakować materiały niebezpieczne, jak je ładować, czy rozładować. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa przewożonego towaru, jak i dla bezpieczeństwa wszystkich osób, które mają styczność z danym transportem.

7. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

Wszystkie wyprodukowane materiały niebezpieczne są  szczegółowo sklasyfikowane oraz podzielone na oddzielne klasy. Pomożemy Państwu dobrać rodzaj klasy danego materiału niebezpiecznego oraz wskażemy w jaki sposób poprawnie oznaczyć pojazd, czy też sam ładunek.