Rozliczanie kierowcy międzynarodowego

W momencie wejścia w życie Pakietu Mobilności płaca minimalna zmieniła się w płacę zagraniczną, obowiązującą we wszystkich państwach Unii Europejskiej przy przejazdach kabotażowych i cross-trade.


Stawki płac zagranicznych uzależnione są od kraju oddelegowania oraz rodzaju pojazdu. Na wysokość wynagrodzenia pracownika z tytułu pracy zagranicą wpływa, m.in.: staż pracy, wiek kierowcy czy też dodatki za pracę w niedziele i święta.

Od 2 lutego 2022 roku zmieniły się zasady w transporcie drogowym, jedna z nich to likwidacja podróży służbowych, w których kierowcy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Pakiet mobilności wyłącza możliwość zaliczania diet i ryczałtów noclegowych na poczet zagranicznych płac minimalnych ( a obecnie będą to płace sektorowe), tak jak było to dotychczas. Odpowiedzią polskiego rządu na ten zapis jest wyłączenie możliwości wypłacania diet i ryczałtów za nocleg kierowcom w transporcie międzynarodowym. Zatem od lutego 2022r. nie będzie możliwości wypłacania delegacji kierowcom zagranicznym, zarówno objętym delegowaniem oraz tym wyłączonym.

Odliczenie PIT/ZUS – tzw. Wirtualna dieta kierowcy – Jest stosowana do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawy opodatkowania. Stosuje się ujednolicone, wyższe kwoty wirtualnych diet bez względu na kraj w którym kierowca przebywa:

  • 60€ za każdy dzień pobytu za granicą można pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie niżej niż do średniego prognozowanego wynagrodzenia tj. 7824zł brutto w 2024 roku;
  • 20€ za każdy dzień pobytu za granicą można pomniejszyć podstawę opodatkowania.