System KREPTD

Z dniem 30.11.2017 został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektorniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (https://kreptd.gitd.gov.pl/).


Jest to platforma za pośrednictwem której każdy zainteresowany może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadaj? zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Rejestr ten będzie stopniowo uzupełniany o wydane zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz o dane do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Elektroniczny system będzie składać się z trzech ewidencji:

1)  przedsiębiorców, którzy posiadaj? zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2)  poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporz?dzenia (WE) nr 1071/2009;

3)  osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporz?dzenia (WE) nr 1071/2009.


Ograny kontrolne będ? też uzupełniały rejestr o dane o poważnych naruszeniach. Jeśli te naruszenia będ? się pojawiały wielokrotnie, może to prowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które może zakończyć się zawieszeniem licencji.