System SENT zmiany od 12.01.2024 r.

Tachoinfo informuje!


Od najbliższego piątku, 12 stycznia, wchodzą w życie nowe przepisy systemu SENT dotyczące kolejnej grupy ładunków.


Co się zmienia?


Od 12 stycznia system SENT objął przewóz 11 rodzajów odpadów, m.in. farb, lakierów, rozpuszczalników i klejów – realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.


Jakie odpady są objęte zmianami?


08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 01 13 – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 01 19 – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 04 13 – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 04 15 – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

KAS zaleca podmiotom wysyłającym te odpady zarejestrowanie się na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym (rozszerzonym) w celu zgłoszenia w systemie SENT.


więcej informacji: https://www.kis.gov.pl/…/zmiany-dotyczace-odpadow…