Szkolenia Tachoinfo!

W ostatni? sobotę mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

Zakres tego spotkania obejmował:

– rodzaje tachografów;

– kontrole czasu prowadzenia pojazdów (z uwzględnieniem zmian dotycz?cych Pakietu mobilności);

– kontrole czasu pracy;

– kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie.

Po części teoretycznej przygotowaliśmy bardzo ciekaw? część praktyczn?!

Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, rozwi?zaliśmy w?tpliwości kierowców i doprecyzowaliśmy to, jak w praktyce prawidłowo obsługiwać tachograf i wykonywać wydruki.

Zorganizujemy szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebuj? takiej wiedzy!

Podzielimy się doświadczeniem!

Dobre przygotowanie kierowców to podstawa nie tylko ich pracy, ale także pewność i spokój w prowadzeniu działalności!

To realne oszczędności czasu i pieniędzy, które musielibyście wydać na kary i mandaty!

PRACODAWCO PAMIĘTAJ – JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA ZNAJOMOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW SWOICH KIEROWCÓW!

Zapraszamy do kontaktu!