Szwajcaria – zakaz 45-godzinnego odpoczynku w kabinie

Szwajcaria wzoruj?c się na wprowadzonym w Pakiecie Mobilności zakazu odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych, wprowadziła podobne ograniczenia.

Od 1 stycznia 2022 odbieranie regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie na terenie Szwajcarii będzie zakazane.