Tachografy Inteligentne

Zgodnie z rozporz?dzeniem (UE) nr 165/2014 wprowadzono tzw. drug? generację tachografów cyfrowych (tzw. tachografów inteligentnych). Od 15.06.2019 wszedł w życie obowi?zek posiadania tachografów inteligentnych w nowych samochodach ciężarowych.

Inteligentne tachografy wyposażone zostały w nowoczesne systemy geolokalizacyjne, które pozwol? na zachowanie współrzędnych pojazdu podczas rozpoczęcia i zakończenia jego prowadzenia, a także co trzy godziny jazdy.

Wśród najważniejszych zmian możemy wyróżnić:

  • Integracja z zewnętrznym systemem ITS – dzięki automatycznie pobieranym danym z pojazdu, system będzie informować kierowcę o ewentualnych usterkach.
  • Łatwiejsze poł?czenie z inteligentnymi systemami transportowymi – możliwość wysyłania informacji z tachografu przez Bluetooth do dowolnego systemu firmy transportowej.

Dwa dodatkowe interfejsy:

  • GNSS – odpowiedzialny za rejestrację lokalizacji pojazdu w tachografie w trakcie uruchamiania, zakończenia pracy oraz co trzy godziny jazdy
  • DSRC – odczytuj?cy informacje, przesłane informacje pozwol? na wyselekcjonowanie pojazdów do kontroli, w których stwierdzono potencjalne manipulacje.
  • Nowe karty kierowcy – choć nie ma konieczności wymiany starych kart, gdyż będ? one kompatybilne z nowymi tachografami
  • Aktualizacja czytników -czytniki starszych generacji wymagaj? wymiany  lub aktualizacji oprogramowania w celu pobierania danych z tachografów oznaczonych jako 4.0.

W sprawie aktualizacji należy kontaktować się z dystrybutorem lub producentem czytnika.