Tachoinfo informuje – Autozapis PPK 2023 r.

Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  przez osoby zatrudnione i zleceniobiorców. 

Automatyczny zapis (autozapis) dotyczy jednak tylko osób między 18. a 55. rokiem życia.

Oznacza to, że jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie.

Do obowiązków Pracodawcy należy poinformowanie pracowników, że złożone wcześniej deklaracje rezygnacji przestają obowiązywać. Trzeba to zrobić najpóźniej do 28.02.2023 r.

Wzór informacji o wznowieniu wpłat: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html

Obowiązek dokonywania wpłat do PPK następuje z 01.04.2023 r.