Ubezpieczenia

CZY WIESZ, ŻE...

Posiadanie wymaganych ubezpieczeń, jest niezbędne dla bezpiecznego i pewnego funkcjonowania każdej firmy świadczącej usługi związane z transportem. Dlatego oferujemy Państwu kompleksowe ubezpieczenia, dedykowane tej branży.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY

Realizujemy usługę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, skierowaną nie tylko do firm, ale także dla klientów indywidualnych.

Nasze oferty pochodzą jedynie z renomowanych i wiarygodnych towarzystw ubezpieczeniowych, co pozwala nam zagwarantować Państwu:

 • duży wybór korzystnych możliwości ubezpieczenia,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • pewność wypłaty należnych odszkodowań.

Za naszym pośrednictwem wygodnie, bez zbędnego poświęcania czasu na formalności, możecie Państwo ubezpieczyć:

 • odpowiedzialność cywilną,
 • pojazdy,
 • towar,
 • pracowników,
 • nieruchomości firmy/prywatne,
 • mienie firmy/prywatne.

1. Odpowiedzialność przewoźnika/spedytora.

Według najogólniejszych przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym zakres odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar jest dość szeroki. Przewoźnik odpowiada bowiem za wszystkie szkody wynikłe z :

 • utraty przewożonego towaru,
 • ubytku przewożonego towaru,
 • uszkodzenia przesyłki.

Zakres odpowiedzialności spedytora jest znacznie większy od zakresu odpowiedzialności przewoźnika. Spedytor oprócz bezpieczeństwa przewożonych towarów odpowiada także za organizację tego przewozu.

Z naszą pomocą możecie Państwo liczyć na dobór najkorzystniejszego dla firmy ubezpieczenia OC przewoźnika.

2. Komunikacyjne OC/AC.

Według obowiązującego w Polsce prawa, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), jest obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych (np. samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, itp.). Każdy właściciel pojazdu mechanicznego, zobowiązany jest zatem do wykupienia OC. Posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje wypłacenie odszkodowania podmiotom, którym została wyrządzona szkoda (spowodowana przez posiadacza polisy OC), podczas zaistniałego wypadku, kolizji lub straty, czy uszkodzenia towaru.

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych (np. samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, itp.) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Dobrowolność tego ubezpieczenia skłania ubezpieczycieli do poszerzania jego zakresu.

Najważniejszymi plusami wynikającymi z wykupienia polisy ubezpieczeniowej AC są:

 • wypłacenie odszkodowania w razie wszelkiego rodzaju uszkodzeń naszego pojazdu wynikających z naszej winy lub też winy osoby trzeciej,
 • wypłacenie sumy ubezpieczenia, gdy nasz samochód ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu w sytuacji, gdy uderzymy w jakieś zwierze.

Kwota ubezpieczenia wypłacana jest także w innych przypadkach niezależnych od nas, jednak czynnikiem, być może decydującym jest sam fakt posiadania takowego ubezpieczenia, które jest naszym zabezpieczeniem i gwarancją w przypadkach awaryjnych, jeśli już do takich dojdzie.

Zaletą ubezpieczenia AC jest również dodawanie do pakietu podstawowego, tzw. assistance, czyli możliwość naprawy lub odholowania naszego samochodu do punktu napraw, przy czym dodatkowo otrzymujemy pomoc w postaci zapewnienia nam dojazdu lub też możliwości noclegu w opłaconym przez firmę miejscu.

Nasza firma pomoże wyszukać i dobrać korzystny pod względem stawek i zakresu, a także dopasowany do Państwa realnych potrzeb pakiet ubezpieczeń OC/AC. Zajmiemy się wszelkimi sprawami formalnymi, potrzebnymi do uzyskania potrzebnych ubezpieczeń.

3. Indywidualne, pracownicze.

Grupowe ubezpieczenia pracownicze są zdecydowanie dobrym sposobem na urozmaicenie oferowanych pakietów wynagrodzeń. Zalety tego rozwiązania widoczne są zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i osób w nich zatrudnionych. Pracodawca, wykupując ubezpieczenia zapewnia dodatkową ochronę życia i zdrowia pracowników, a także czasami zwiększa wartość ich przyszłych emerytur. Dobrze skonstruowany i powiązany z całościową polityką wynagradzania program ubezpieczeń pełni również funkcję retencyjną i zwiększa lojalność pracowników.

4. Ubezpieczenie zdolności finansowej do licencji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej przewoźnika drogowego wymagane jest przy ubieganiu się o udzielenie zezwolenia/licencji na wykonywanie tego typu działalności. Ubezpieczenie to pozwala na spełnienie wymogu posiadania zabezpieczenia, tj. minimalnej zdolności finansowej przy ubieganiu się o wydanie licencji/zezwolenia lub dodatkowego wypisu z licencji.

Pomożemy Państwu uzyskać stosowne ubezpieczenie i spełnić tym samym konieczne warunki do uzyskania licencji przewoźnika drogowego.

5. Mieszkaniowe.

Ubezpieczenia mieszkaniowe za pośrednictwem Tachoinfo, pozwalają ochronić Twoje mieszkanie - jedną z najważniejszych inwestycji życia, przed skutkami pożaru, zalania, a także na wypadek kradzieży z włamaniem, przepięcia i wielu innych zdarzeń losowych. Zadbaj więc o jego bezpieczeństwo i wybierz najlepszą ochronę.

W ramach Assistance, w razie potrzeby można liczyć na pomoc: hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców. Pomagamy również znaleźć korzystne ubezpieczenia, takich pomieszczeń jak: piwnica, strych, miejsce parkingowe, stałe elementy wyposażenia i inne.