UE: Mandaty za regularne odpoczynki tygodniowe w kabinie do 28 dni wstecz!

Mandaty za regularne odpoczynki tygodniowe w kabinie do 28 dni wstecz!

Potwiedziło się, iż karę za odbycie regularnego odpoczynku tygodniowego 45-godzinnego w kabinie pojazdu można dostać już nie tylko za przyłapanie na gor?cym uczynku, ale również kiedy inspektor udowodni nam owe wykroczenie w ci?gu ostatnich 28 dni!

Z informacji do Nas docieraj?cych karani s? kierowcy, którzy nie potrafi? udowodnić, że odbywali regularny odpoczynek tygodniowy poza kabin? pojazdu (np. rachunek hotelowy).

Karę można dostać nawet za odbycie regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie na terenie innego kraju, np. we Francji dostać mandat za regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie na terenie Niemiec.

Takie restrykcyjne podejście do przepisów zadeklarowały takie kraje jak:
– Francja,
– Belgia,
– Holandia,
– Anglia,
– Niemcy,
– Włochy.