UE: Transport międzynarodowy objęty przepisami o delegowaniu pracowników.

Dnia 14 czerwca 2018 r. Parlament Europejski odrzucił stanowsiko Komisji Transportu, która optowała, m. in. za wył?czeniem transportu międzynarodowego spod przepisów o delegowaniu pracowników.

Wynik tego głosowania mówi jasno – transport międzynarodowy zostanie objęty przepisami reguluj?cymi płace minimalne.

Nierozstrzygnięta została jeszcze kwestia, czy oddelegowanie w danym kraju zaczyna się po trzech dniach pobytu, czy może więcej dniach pobytu. Francja i Niemcy twierdz?, że pracownikiem delegowanym powinna być osoba, która spędziła chociaż jeden dzień w danym kraju, czyli tak jak to ma miejsce do tej pory. Pod dyskusję wzięto również ilość operacji kabotażowych dokonywanych przez przewoźnika.

Parlament Europejski powróci do głosowania nad pozostałymi kwestiami podczas sesji plenarnej, która odbywać się będzie w lipcu.