Ustawa o delegowaniu w transporcie drogowym ostatecznie przyjęta przez Sejm!

W ubiegłym tygodniu Sejm ostatecznie przyjął ustawę o delegowaniu w transporcie drogowym. Ustawa implementuje do prawa krajowego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Ponadto co bardzo istotne ustawa w odrębnych aktach prawnych wprowadza szereg rozwiązań w zakresie:

  • uproszczenia zasad obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne kierowców w transporcie międzynarodowym oraz wyliczania zaliczki na ich podatek dochodowy. Wprowadza się jednolite odliczenia w wysokości 60 euro (ZUS) i 20 euro (PIT) za każdy dzień pobytu kierowcy poza granicą.
  • wprowadza się możliwość odliczania od podstawy ZUS i PIT wypłacanych kierowcy zwrotu kosztów z tytułu: noclegu poza pojazdem podczas odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku oraz rekompensaty za skrócony tygodniowy odpoczynek, podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy, niezbędnych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę, korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w krajach do których kierowca został oddelegowany. 
  • wprowadza się możliwość wypłaty wynagrodzenia kierowcom w dwóch ratach i ustalonych z góry terminach. Pierwsza rata może być płatna z dołu, ale musi zostać wypłacona nie później niż 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, druga natomiast niezwłocznie po ustaleniu pełnego wynagrodzenia nie później niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ustawa określa także wysokość pierwszej raty należnej kierowcom-kwota ta nie może być niższa niż prognozowane na dany rok przeciętne wynagrodzenie.
  • usuwa się obowiązek przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla kierowców, którzy wykonują zadania służbowe w ramach przewozów rzeczy i okazjonalnych przewozów pasażerskich.
  • wprowadza się możliwość zakazania przez pracodawcę pozostawania kierowcy w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym na podstawie którego podejmowane są inne działania zarobkowe przez kierowcę. Musi to być uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach – poinformujemy Cię o nich i pomożemy się do nich dostosować.

Zapraszamy do współpracy.
Zadzwoń lub napisz!
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@localhost:8888